Årets Nors

Forna Normallyceister r.f. har fr.o.m. år 1981 årligen valt, firat och synliggjort Årets Nors. Denna hedersbetygelse har hittills tilldelats följande 39 forna Norsar:

1981 Åke Groendstroem
1982 Jan-Magnus Jansson
1983 Ragnar Granit
1984 Boke Reuter
1985 Adolf Ehrnrooth
1986 Krister Höckerstedt
1987 Harry Helenius
1988 Benedict Zilliacus
1989 Georg Henrik von Wright
1990 Gustav Hägglund
1991 Carl Öhman
1992 Gustaf Laurent
1993 Einar Englund
1994 Bo Carpelan
1995 Nils Erik Wickberg
1996 Edward Andersson
1997 Börje Lampenius
1998 Rafael Paro
1999 Leif Sevón
2000 Jörn Donner
2001 Leif Segerstam
2002 Bror Axel Lamberg
2003 Göran von Bonsdorff
2004 C J Gardberg
2005 Per Falck
2006 Roger Talermo
2007 Magnus Lindberg
2008 Erik Kruskopf
2009 Alec Aalto
2010 Henrik Meinander
2011 Linus Torvalds
2012 Jaakko Airava
2013 Bosse Österberg
2014 Thomas Wilhelmsson
2015 Monica Groop
2016 Mikael Sundman
2017 Christer Kihlman
2018 Claus Montonen
2019 Christian Grönroos
2020 John Storgårds